ПРИЕМ

В ДЕТСКА ШКОЛА ПЪРВИТЕ 7

полудневно и целодневно обучение на деца

Работно време на детска школа „Първите седем“

Понеделник - Петък

8:00 – 17:00

Приемът в Детска школа „Първите седем“ се осъществява чрез подаване на заявление за кандидатстване и провеждане на среща между двете страни – родители и екип.

Подробна информация и пакет документи за прием може да получите на място.

полудневно и целодневно обучение на дечица

РАДВАЙТЕ СЕ НА НАШИТЕ ГРИЖИ

полудневно и целодневно обучение на деца
пработно време детска школа Плевен

Полудневно обучение от:

8.00 ч. до 12.00 ч.

пработно време детска школа Плевен

Целодневно обучение от:

8.00 ч. до 17.00 ч.

Отговорности на Детска школа „Първите седем“

Трябва да осигури безопасни и незастрашаващи здравето на децата условия по време на престоя им в школата.

Да осигури КВАЛИФИЦИРАН персонал, който да се грижи за децата и техните занимания, както и да се съобрази с индивидуалните им интереси и възможности.

Да уведомява родителите/настойниците за възникнали проблеми с детето по време на престоя му в детската школа.

След приключване на занятията децата да се предават лично на родителя/настойника или на посоченото лице в декларацията.

Служител на школата има право да не допуска или да прекъсне престоя на дете, за което има съмнение за неговото здравословно състояние и са налице следните симптоми : хрема, температура, кашлица, обриви, оплаквания за физическо неразположение.

Да уведоми родителя/настойника за отмяна на услуга 2 часа преди започването ѝ, като предложи друг ден и удобен час за двете страни.

Отговорности на родителите/настойниците

Трябва да води детето си в пълно здраве и приличен външен вид. Да съобразява дрехите на детето със сезона и удобство за игра. Да предостави резервни дрехи, обувки за школата, памперси.

След боледуване или отсъствие на детето повече от 10 календарни дни е необходимо да предостави медицинско удостоверение за здравословно състояние от лекар. В случай, че състоянието на детето не съответства с посоченото в документа, школата си запазва правото да не приеме детето.

Да уведомява предварително, ако детето ще отсъства. Индивидуалните часове се отменят 2 часа по-рано. В противен случай се губи правото за отработване на услугата.

Да спазва работното време на школата относно водене и вземане на детето, като при нужда от допълнителен престой се уведомяват служителите. Допълнителен престой се заплаща по таксите за почасово гледане на деца.

Да проверява детето си всеки ден дали носи опасни играчки и лекарства в школата.

Да заплаща в срок опоменатите такси в ценовата листа на школата.

При прекратяване на услуга, родителя/ настойника трябва писмено да уведоми един месец предварително. В противен случай внесените такси не се възстановяват