ПРИЕМ

В ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ПЪРВИТЕ 7

полудневно и целодневно обучение на деца

Работно време на частна детска градина „Първите седем“

Понеделник - Петък

8:30 – 17:00

Приемът в частна детска градина „Първите седем“ се осъществява чрез подаване на заявление за кандидатстване и провеждане на среща между двете страни – родители и екип.

Подробна информация и пакет документи за прием може да получите на място.

полудневно и целодневно обучение на дечица

РАДВАЙТЕ СЕ НА НАШИТЕ ГРИЖИ

полудневно и целодневно обучение на деца
пработно време частна детска градина Плевен

Полудневно обучение от:

8.30 ч. до 12.00 ч.

пработно време частна детска градина Плевен

Целодневно обучение от:

8.30 ч. до 17.00 ч.

Отговорности на частна детска градина „Първите седем“

Трябва да осигури безопасни и незастрашаващи здравето на децата условия по време на престоя им в градината.

Да осигури КВАЛИФИЦИРАН персонал, който да се грижи за децата и техните занимания, както и да се съобрази с индивидуалните им интереси и възможности.

Да уведомява родителите/настойниците за възникнали проблеми с детето по време на престоя му в детската градина.

След приключване на занятията децата да се предават лично на родителя/настойника или на посоченото лице в декларацията.

Служител на детската градина има право да не допуска или да прекъсне престоя на дете, за което има съмнение за неговото здравословно състояние и са налице следните симптоми : хрема, температура, кашлица, обриви, оплаквания за физическо неразположение.

Да уведоми родителя/настойника за отмяна на услуга 2 часа преди започването ѝ, като предложи друг ден и удобен час за двете страни.

Отговорности на родителите/настойниците

Трябва да води детето си в пълно здраве и приличен външен вид. Да съобразява дрехите на детето със сезона и удобство за игра. Да предостави резервни дрехи, обувки за детската градина, памперси.

След боледуване или отсъствие на детето повече от 10 календарни дни е необходимо да предостави медицинско удостоверение за здравословно състояние от лекар. В случай, че състоянието на детето не съответства с посоченото в документа, детската градина си запазва правото да не приеме детето.

Да уведомява предварително, ако детето ще отсъства. Индивидуалните часове се отменят 2 часа по-рано. В противен случай се губи правото за отработване на услугата.

Да спазва работното време на детската градина относно водене и вземане на детето, като при нужда от допълнителен престой се уведомяват служителите. Допълнителен престой се заплаща по таксите за почасово гледане на деца.

Да проверява детето си всеки ден дали носи опасни играчки и лекарства в детската градина.

Да заплаща в срок опоменатите такси в ценовата листа на детската градина.

При прекратяване на услуга, родителя/ настойника трябва писмено да уведоми един месец предварително. В противен случай внесените такси не се възстановяват

полудневно и целодневно обучение на деца
ПЪРВИ СТЪПКИ

За Вас родители сме подготвили специална секция, в която поместихме всички необходими документи, с които трабва да се запознаете и грижливо да попълните.

За да може Вашия малък любознател да заеме своето почетно място в Монтесори средата на ЧДГ Първите 7 е необходимо да се запознаем отблизо с него.

Твоят нов свят те очаква! Добре дошъл!

КАНДИДАТСТВАЙТЕ