методът на Мария Монтесори

Мария

МОНТЕСОРИ

{ 1870-1952 }
методът на Мария Монтесори
„Помогни ми да се справя сам … !“
Д-р Мария Монтесори медик,психолог и антрополог, който разраства философията си на база преки наблюдения върху децата.

Мария Монтесори описва детето от момента на раждането му до шест годишната му възраст, като обръща внимание на факта,че децата преминават през сензитивни (чувствителни) периоди на развитие в своя живот.

Монтесори учителят трябва да се възползва от тези силно осезаеми етапи чрез въвеждането на материали и дейности,които са специално предназначени за развитието на интелекта у детето.

Детето прави своя избор и взима „собствени решения“ в защитена, подредена и красива среда, изпълнена с любов и хармония.
методът на Мария Монтесори

МОНТЕСОРИ

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

полудневно и целодневно обучение на деца

Материалите, които се използват при метода Монтесори са свързани с основните зони,които ни изграждат като личности.

Зона за ДЕЖ - практическия живот.

Тези материали изграждат навици свързани с дейности от ежедневния живот: връзване на панделки; връзване връзки на обувки; миене на чинии; почистване; пране; обличане; събличане; хигиенни навици и т.н .Главна цел на Монтесори обучението е да възпитава самостоятелност. Това се постига като се даде възпожност на децата да се движат, да се грижат сами за нуждите си, да избират заниманията си и материалите, с които да работят, да помагат в задачите на възрастните.Когато децата са в състояние да правят неща за себе си, това им дава вяра, самочувствие и уважение към самите тях, че могат да се справят и това ще им помага през целия живот.

монтесори практика
монтесори практика
монтесори практика
полудневно и целодневно обучение на деца

Сензорна зона

Материалите отсензорната зона са основата на Монтесори средата, те помагат за научаване на понятията „голям-малък“ ; „дълъг-къс“; „дебел-тънък“ и т.н. Работата с дидактични материали развива финната моторика, когнитивните функции, сетивните умения, речта, емоционалността, стимулира познавателната активност на децата – виждайки, миришейки, вкусвайки, пипайки децата класифицират и именуват предмети и пособия от средата.

монтесори сензорна зона
монтесори сензорна зона
монтесори сензорна зона
полудневно и целодневно обучение на деца

Математическа зона

Специалните материали помагат на децата да се учат да броят,да съотнасят брой и количество, да извършват математически действия – умножение,деление,събиране и изваждане.

монтесори математическа зона
монтесори математическа зона
полудневно и целодневно обучение на деца

Езикова зона

Специалните материали помагат на децата за овладяване на писане и четене.

монтесори математическа зона
Приниципи на метода
МОНТЕСОРИ

Независимост

Помага на децата да станат самостоятелни.Когато малчуганите са в състояние да правят неща за себе си, това им дава вяра и самочувствие, че могат да се справят и това ще им помага през целия им живот.

Наблюдение

Наблюдение- чрез наблюдение на децата д-р Мария Монтесори развива свои теории за детското развитие. Тя наблюдава без предупреждение и това й помага да създаде своите материали, от които децата имат нужда, за да развият пълния си потенциал. Например, ако едно дете започне да чука по различни предмети,означава,че има нужда от тази моторна активност-дайте му барабан.

Монтесори среда

Подготвената среда за света на малките е важна част от Монтесори обучението.Това е начин детето да се учи от възрастните.Монтесори средата е един свят с детски размери изпълнен със светлина, уют и топлина.Средата е аранжирана според принципите за ред, красота,свобода и подвижност,природа, реалност и развитие на социалния живот.