РАДВАЙТЕ СЕ НА НАШИТЕ ГРИЖИ

ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ПЪРВИТЕ 7

полудневно и целодневно обучение на деца

Търсите най-доброто за своето дете и искате да му предоставите подходяща среда за развитие?

Нашата задача е да създадем подходяща среда, която да поощрява независимостта и свободата на избор на децата. Среда, в която заедно да „Изградим личности“.

Частна детска градина „Първите 7“ е създадена за вас деца.Ние сме млад и амбициозен екип от специалисти,вярваме,че образованието е изкуство и основна цел в живота.То трябва да следва и отговаря на нуждите на естественото развитие на децата.

В частна детска градина „Първите 7“ децата учат чрез игра.Един от основните принципи е ,че това не е просто игра,а работа която малкият човек трябва да свърши за да порасне.

СВОБОДА НА ИЗБОРА

Детето е свободно само да избере дейността,с която да се занимава и материалите, с които да работи.Правото на избор е ключов фактор за развитието на децата,за тяхната самостоятелност,самоувереност и пълноценност, мотивира децата,желанието им за учене и хармонично развитие.

УВЕРЕНИ И ОТГОВОРНИ

Подготвената среда и свободата на избор дава възможност на децата да станат самостоятелни, уверени и готови за света на възрастните.

ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ КЪМ, КОИТО СЕ СТРЕМИМ:

» Индивидуален план за обучение

» Свобода в рамките на определена дейност

» Свобода в границите на безопасното

» Децата са независими (учим ги да се обслужват сами)

» Децата съжителстват в истинска среда с всичките й компоненти

ЕКИПЪТ НА
ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ПЪРВИТЕ 7
полудневно и целодневно обучение на деца

Здравейте мили родители.

Следващите редове са за всички Вас, на които им предстои да вземат най-доброто решение за своето дете. Имаме удоволствието да Ви запознаем с любезния екип на частна детска градина "Първите 7".

Какво можем да кажем за него:

Евелина Генова - Монтесори педагог

Завършила теоритичен и практически курс по Метод Монтесори към Асоциация Монтесори „Ръка за ръка“ през 2015г..


През 2017г. завършва СДК „Монтесори философия в съвременното общество“ във ФНПП към СУ „Св. Климент Охридски“.


Работила като стажaнт в Монтесори детска градина „Casa dei bambini“ гр.София.


Наблюдавала е работата на детски градини в София, Пловдив, Италия и Австрия, които работят по метода на Мария Монтесори.

Получава сертификат за завършен курс “Развитие на сетивата по Метод Монтесори“ с лектор Фиодора Станчов – съосновател и Монтесори педагог в Международното училище в Тулуза, Франция.

Средното си образование завършва в родния си град Сливница обл.София.

Работи с деца по Метод Монтесори от м. Април 2015г.

Ива Стойкова - Педагог

Завършила Магистърска степен, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика” 2018 г., във Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий . Преминава преддипломен практически курс в държавна детска градина и училище.


През 2006 г. завършва образователно-квалификационна степен “СПЕЦИАЛИСТ” – Специалност “Маркетинг” в Датски колеж (мениджмънт, търговия и маркетинг (МТ&М), 2007 г. Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“


Образователна - квалификационна степен Бакалавър специалност “Финанси” 2009 г.


Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Образователна - квалификационна степен Магистър специалност "Финанси и Банково дело”. От дете се занимава, с рисуване и мода до ден днешен е нейно хоби и талант, владее Испански език.

Диляна Николова - Педагог

Завършила Магистърска степен, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика” 2018 г., във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий.


Продължава със стажантска практика в няколко градини и училища в обл. Плевен. Преди да се присъедини към нашия екип, работи като педагог в държавна детска градина.


По време на обучението си разработва и защитава реферати, прави анализи на статии, сред които:


  • - Урокът в началното училище - анахронизъм или реалност, която търси себе си.

  • - Педагогически модел за възпитаване на социална и гражданска култура при ориентиране на три-петгодишните деца в света.

  • - Естетическо възпитание на децата от предучилищна възраст.

  • - Тенденции в развитието на концепцията за приобщаващото образование.

  • - Компетентност на бъдещите учители за развитие вниманието на малките ученици със специални образователни потребности.

От септември 2019г., е неизменна част от екипа на ЧДГ "Първите седем" като междувременно продължава с квалификациите си и участва в тематичен курс на тема "Приобщаващо образование", одобрен от Министъра на образованието и науката.


Диляна, става учител, защото това е нейната същност, призвание и любов. Преди да се отдаде на тази професия, завършва УНСС в гр. София и работи в сектора на икономиката, но осъзнава, че това не е материята, която я кара да се чувства значима и полезна и прави рязък обрат в образованието и кариерата си.


Определя себе си като учител по душа. В нейно лице, ще откриете високо отговорна личност, която е отворена към иновации, толерантна към различията, способна да използва и да надгражда знанията си, личност, която е отдадена на децата и на професията.


Ейми Постълуейт - Педагог


Завършила бакалавърска степен в Колумбийския Международен Университет в Южна Каролина, САЩ (2007г.) със специалност преподаване на английски като чужд език.


От 2013 г. тя е водила е занимания по английски за деца от 2-18 години в гр. Свищов и гр. Плевен.


Също така е водила групови и индивидуални частни уроци по английски за всяка възраст. Има опит и да преподава на ученици от 5-7 клас. С нейния съпруг водят „English Conversation Club Pleven.”

Любезният екип на частна детска градина Първите 7 Ви приветства с Добре дошли.