ДЕТСКА ШКОЛА

ПЪРВИТЕ СЕДЕМ

Обучение и възпитание по метода Монтесори.

Вашите деца са уникални и нашият метод също!

ПРИЕМ НА ДЕЦА

смесени възрастови групи

прием на деца от три до пет години
от 1 до 3 години

опознавам света под формата на игра

прием на деца от три до пет години
от 3 до 5 години

развивам и усъвършенствам това,което знам

прием на деца над пет години в детска градина
над 5 години

вече съм изградена Личност

полудневно и целодневно обучение на дечица

РАДВАЙТЕ СЕ НА НАШИТЕ ГРИЖИ

полудневно и целодневно обучение на деца
пработно време детска школа Плевен

Почасово обучение от:

17.30 ч. до 19.00 ч.

пработно време детска школа Плевен

Полудневно обучение от:

8.00 ч. до 12.00 ч.

пработно време детска школа Плевен

Целодневно обучение от:

8.00 ч. до 17.00 ч.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
уроци по български народни танци за деца
НАРОДНИ ТАНЦИ

Благодарение на българските народни танци, вашите деца ще развият своята артистичност, фантазия и импровизация.

тренировки по плуване за деца
ПЛУВАНЕ

Децата са любители на плуването, защото чрез него се стимулира организма. То развива умения за общуване, работа в екип и прави децата дисциплинирани.

йога за деца
ЙОГА

Това изкуство в детската възраст е една игра за най-малките, която ги активира да са стриктни в изпълняването на упражненията.

уроци по английски за деца
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Най-малките усвояват английския език много лесно е естествено, чрез фонетично запаметяване на цели думи. При неговото изучаване се работи върху цялостното развитие на децата, което включва фина и груба моторика, вестибуларен апарат и пространствената ориентация.

арти изкуства за деца
АРТ ИЗКУСТВА

Изкуствата спомагат на децата да развиват своята реч. Благодарение на тях усвояват названията на различните форми, техните характерни цветове и пространствени обозначения. Децата трябва да бъдат поощрявани, за да могат да “отключат” техните скрити таланти.

уроци по български народни танци за деца
НАШАТА МИСИЯ

Ние предоставяме специална среда и нестандартно обучение, които поощряват независимостта и свободата на избор на децата.

НАШАТА МИСИЯ Е ЗАЕДНО ДА
"ИЗГРАДИМ ЛИЧНОСТИ"

първите седем Плевен
полудневно и целодневно обучение на деца

МЕТОДЪТ

МОНТЕСОРИ

„ На три годишна възраст ДЕТЕТО има вече установени Основи на ЛИЧНОСТТА си като ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВО….“

Д-р Мария Монтесори

Вашите деца са уникални и нашият метод също!

полудневно и целодневно обучение на деца